Heli Jutila: perustiedot

etusivulle
PerustiedotTutkijaAsiantuntijaPoliitikkoBlogiYhteystiedot


Curriculum vitae

Minulla on vankka kokemus kunnan ympäristönsuojelutehtävistä yli 20 vuoden ajalta. Olen toiminut ympäristösuunnittelijana ja -tarkastajana Hämeenlinnan kaupungilla  sekä Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosastolla vuodesta 1991 lähtien hoitaen viiden kunnan ympäristönsuojelutehtäviä. Tehtäviini ovat kuuluneet mm. kaavalausunnot, erilaiset luonto- ja ympäristöselvitykset, vesiensuojelu, kestävä kehitys, EU-hankkeiden valmistelu ja ohjausryhmissä toimiminen sekä aiemmin ympäristövalistus ja -kasvatus. Lisäksi tehtäviini kuuluvat ympäristötoimen moniste- ja julkaisusarjan toimittaminen sekä kansainväliset asiat.

Työskentelin post-docina USAssa vuosina 2000-2001. Minulla on biologian ja maantieteen opettajan pätevyys ja olen toiminut opettajana eri koulutustasoilla.

Työuraani liittyy paljon kansainvälisiä kontakteja, esim. yli vuoden työskentely USAn Sisäministeriön alaisessa Kosteikkojentutkimuslaitoksessa, EU:n alueiden komitean lausunnon valmistelu, WHO työryhmän kokouksen järjestäminen Hämeenlinnassa. Laadin keväällä 1999 Hämeenlinnan menestyksekkään hakemuksen Euroopan kestävän kehityksen kaupunkien kilpailuun. Lisäksi olen ollut mukana Pohjoinen - Etelä -ohjelman Hauho, Hartola - Tansania, Iramba District kehitysyhteistyöhankkeessa ympäristöasiantuntijana. 

Julkaisuluettelo

Olen julkaissut lukuisia tieteellisiä ja populaareja julkaisuja.

Koulutus

Olen kasviekologi ja suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Turun yliipistossa vuonna 1989. Erittäin laaja-alaiseen perustutkintooni (248,5 ov) sekä jatko-opintoihini (56 ov) kuuluu useiden tieteenalojen mm. ympäristönsuojelun, maantieteen ja kasvatustieteen opintoja.

Väittelin kasvitieteen alalta vuonna 1999, jolloin myös valmistuin filosofian tohtoriksi.Väitöskirjani käsitteli Itämeren rantaniittyjen kasvillisuutta ja siemenvarastoa ja laidunnuksen vaikutusta siihen. Olen suorittanut ekologian opintoja myös ulkomailla mm. Louisianan yliopistossa.

Valmistuin kesällä 2008 Swansea Metropolitan Universitystä suoritettuani MBA-tutkinnon kiittävin arvosanoin. Lopputyöni aihe oli EUn hiilidioksidipäästökaupan vaikutus ja vaikuttavuus suomalaisten esimerkkien nojalla.

Väitöskirja

MBA-lopputyö

.

Kuvassa Swansea Metropolitan Univeristyn koulutusohjelman johtaja Steve Griffiths ja Heli Jutila

Perhe ja harrastukset

Perheeseeni kuuluvat Soma-tytär ja Karri-aviomies. Yhteisiä harrastuksiammiamme ovat luonnossa liikkuminen sekä perheen ja kodin parissa puuhailu. Soman kanssa käymme myös suunnistamassa.

 

 

 


                    
Soma            


 

 

  

Päivitetty 3.10.2008

 
Copyright 1996-1999 by Namo Interactive Inc.
All Rights Reserved.


Namo WebEditor 3.0