Heli Jutila: Ympäristöasiantuntija

etusivulle
PerustiedotTutkijaAsiantuntijaPoliitikkoBlogiYhteystiedot


Luonnonsuojelu.

Olen kirjoittanut Hämeenlinnan, Hauhon, Kalvolan, Rengon ja Tuuloksen luonto-oppaat. Olen perehtynyt luonnonsuojelulainsäädäntöön. Lisää luonnonsuojeluasiaa ympäristötoimen sivuilla.

Olen jo vuosi ollut mukana Renkoviikkojen niitytapahtumassa yhdessä perheeni kanssa. Linkissä juttua Hämeen Sanomissa.

 

Vesiensuojelu ja vesihuolto

Toimin vuosina 2002-2005 vesistöjen kunnostushankkeen (JÄRKI) projektipäällikkönä. Olen tehnyt vuosia aktiivista yhteistyötä Hämeenlinnan seudun vesiensuojeluyhdistysten kanssa. Vesiensuojelutietoa löytyy esim. niiden ja ympäristötoimen sivuilta.

Katumajärven suojeluyhdistys

Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys

Lehijärven suojeluyhdistys

Raidonjärven suojeluyhdistys

Renkajärven suojeluyhdistys

Äimäjärven suojeluyhdistys

Olin estämässä Janakkalan jätevesien johtamista puhdistamatta Vanajaveteen. Esim. Hämeen Sanomien nettikeskustelu ja Hämeen Uutiset.

Akkijärven vesihuolto-osuuskunnan perustaminen on käytännön työtä vesiensuojelun hyväksi. Toimin edelleen em. osuuskunnan hallituksessa.

 

Kaavoitus

Keskeinen osa työtäni jo vuosien ajan on ollut osallistuminen kaavoitusneuvotteluihin ja kaavalausuntojen antaminen ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys huomioiden. Osaamisalaani ovat paitsi kaavoitusselvitysten laatiminen myös niiden arviointi. Tällä hetkellä työskentelenkin maankäytön suunnittelun yksikössä.

 

Ympäristönsuojelu

Olen vuosia toiminut laajasti edistäen ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä. Ympäristönsuojelulain, maasto- ja vesiliikennelain sekä vesilain mukaiset lupa- ja valvontaprosessit ovat tuttuja niin ikään. Olen perehtynyt energia- ja ilmastokysymyksiin sekä ympäristötaloudelliseen ohjaukseen.

 

Kehitysyhteistyö

Olen mukana Pohjoinen-Etelä - ohjelman Hattula, Janakkala Nyahururu (ohjausryhmässä 2008-) sekä Nakuru--hankkeissa (ohjausryhmässä 2009-). Olen aiemmin ollut mukana Hauho, Hartola - Iramba District Pohjoinen-Etelä - hankkeessa (ohjausryhmässä 2005-2008)

Matkaraportti työvierailusta Tanzaniaan keväällä 2007

Matkaraportti työvierailusta Nyahururuun joulukuussa 2009

Matkaraportti työvierailusta Nakuruun joulukuussa 2010

Matkaraportti työvierailusta Nyahururuun marraskuussa 2010

Matkaraportti työvierailusta Nakuruun marraskuussa 2011


 

 

 Copyright 1996-1999 by Namo Interactive Inc.
All Rights Reserved.


Namo WebEditor 3.0